Przed 19.laty w święto Chrystusa Króla zakończył obrady w Poznaniu – I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej . Z woli członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, miałem zaszczyt i honor reprezentować ich na tym Kongresie . Na miejsce Kongresu wybrano Poznań nie przypadkowo . Był on przed II Wojną Światową siedzibą Kardynała Prymasa Augusta Hlonda – arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, współtwórcy polskiej Akcji Katolickiej . Dekret erygujący dzisiejszą Akcję Katolicką w Polsce wydał kard. Józef Glemp, Prymas Polski, z datą 6 maja 1996 r. 3 – dniowe obrady Kongresu, na który przybyło ponad 1000 delegatów z wszystkich diecezji w Polsce, rozpoczęły się w dniu 23 listopada w Kościele Nawiedzenia NMP na poznańskich Ratajach . Uroczystą inaugurację Kongresu, poza delegatami, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, posłowie, goście z Londynu, Paryża, przedstawiciele nauki . Goszczący na Kongresie, przybyły z Rzymu bp Stanisław Ryłko, przekazał delegatom pozdrowienia od Ojca św. Jana Pawła II wraz z listem, w którym Papież wyraził głębokie zadowolenie z odbywanego Kongresu . Pierwszy dzień Kongresu zakończyła Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego. Homilię wygłosił bp Piotr Jarecki – Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej .

Drugi dzień Kongresu rozpoczęła Msza św. w Katedrze Poznańskiej. Koncelebrze przewodniczył bp Piotr Jarecki . W trakcie sesji plenarnej, odbywanej w auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza wysłuchaliśmy referatów, które wygłosili : 1. Bp Stanisław Ryłko – „Formy realizacji duchowości świeckich w Akcji Katolickiej” . 2. Bp Stanisław Wielgus – „Chrześcijanin wobec współczesnych wyzwań ideowych” . 3. Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – „Odpowiedzialność świeckich za państwo- – solidaryzm społeczny” . 4. „Kościół Katolicki w Polsce na przełomie wieków” (było to opracowanie, które powstało z materiałów nadesłanych z poszczególnych Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej” . Rozmiary artykułu nie pozwalają na omawianie poszczególnych referatów. Wspomnę tylko na szczególne treści, które płynęły z referatu wygłoszonego przez ks. bpa Stanisława Wielgusa na temat zagrożeń, jakie stają przed człowiekiem na progu III tysiąclecia . Sesja popołudniowa prowadzona była w 8-iu zespołach problemowych a podsumowanie zostało przedstawione w niedzielę w auli UAM . Niedzielne uroczystości pod Poznańskimi Krzyżami na pl. A. Mickiewicza rozpoczęło uroczyste homagium dla relikwii św. Wojciecha – patrona Akcji Katolickiej. Następnie uczestnicy Kongresu przeszli w marszu ewangelizacyjnym wraz z relikwiami św. Wojciecha do Poznańskiej Fary, gdzie została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa – Prymasa Polski . Msza św. transmitowana była przez TV Polonia. Na zakończenie Mszy św. odczytano przesłanie Kongresu, a obecni Księża Biskupi udzielili zebranym błogosławieństwa.
Tym samym, I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej przeszedł do historii . Trudno w kilku słowach scharakteryzować jego przebieg, a na owoce trzeba poczekać . Przesłanie Kongresu musi teraz dotrzeć do Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, i być wskazówką do dalszej pracy stowarzyszeniowej . Można już dzisiaj jednak stwierdzić, że Kongres spełnił oczekiwania organizatorów i wykazał zagrożenia, jakie stają przed współczesnym człowiekiem . Wskazał również na wielkie zatroskanie członków AK tym wszystkim, co w życiu duchownych i świeckich winno spajać jedność działania na szczeblu parafialnym. Był wreszcie Kongres demonstracją wiary ludzi, którym nieobojętne są takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna . Pokazał te wartości, które winniśmy chronić, by ustrzec ludzkość przed zgubnymi tendencjami marginalizowania religii i szerzenia konsumpcyjnego stylu życia .

Janusz Marczewski