Jezus Miłosierny

O człowiecze! Z jakim czołem chcesz domagać się tego dla siebie, czego nie chcesz udzielić innym! Każdy, kto życzy sobie otrzymać w niebie miłosierdzie, musi na tym świecie je okazywać. Dlatego, bracia najdrożsi, ponieważ wszyscy pragniemy miłosierdzia, uczyńmy z nie na tym świecie naszego adwokata (patronam), broniącego nas na tamtym świecie, Istnieje w niebie miłosierdzie, do którego dążymy prze miłosierdzie ziemskie. Pismo Święte mówi: „Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba” (Ps 36, 6). Istnieje zatem ziemskie i niebieskie miłosierdzie, czyli ludzkie i Boże. Na czym polega ludzkie miłosierdzie? Bez wątpienia na tym, że udziela przebaczenia grzechów (indulgentiam peccatorum).Czego udziela miłosierdzie ludzkie w drodze, to oddaje miłosierdzie Boże w ojczyźnie. Bóg na tym świecie we wszystkich ubogich i cierpi, i głodny jest, jak tam powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście” (Mt 25, 40). Bóg, który raczy z nieba zsyłać dobra, chce je z ziemi otrzymywać.

Z Pism Ojców Kościoła, Św. Cezary z Arles