Koronka

„BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE – mówi Jezus –
wy wszyscy ubodzy w duchu, cisi i miłosierni,
którzy się smucicie, którzy pragniecie sprawiedliwości,
którzy jesteście czystego serca, wprowadzacie
pokój i cierpicie prześladowania! Błogosławieni
jesteście!”. Te słowa Jezusa mogą się jednak
wydawać dziwne. Dziwne jest to, że Jezus
wychwala tych, których świat zwykł uważać
za słabych.

Św. Jan Paweł II, [Góra Błogosławieństw, 24 marca 2000]