Sanktuarium
O Maryjo,
Matko Miłosierdzia, 
czuwaj nad wszystkimi,
aby nie był daremny Krzyż Chrystusa,
aby człowiek nie zagubił drogi dobra,
nie utracił świadomości grzechu
i umiał głębiej ufać Bogu
bogatemu w miłosierdzie”,
by z własnej woli spełniał dobre czyny,
które Bóg z góry przygotował 
i w ten sposób żył
ku chwale Jego majestatu” ..Amen.
Encyklika Veritatis splendor