Jan Paweł II

ZARAZEM BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ukazują,
jaki powinien być chrześcijanin: kreślą one portret
ucznia Jezusa, wizerunek tych, którzy przyjęli
królestwo Boże i chcą żyć wedle nakazów Ewangelii.
Do tych właśnie osób zwraca się Jezus, nazywając
je „błogosławionymi”.

Św. Jan Paweł II,[Toronto, 25 lipca 2002]