Tajemnice bolesne

Służyć Bogu żywemu

Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy (Hbr 9, 11-1).

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty! Potrzebuję Ciebie! Potrzebuję zwłaszcza wtedy, gdy tak trudno dochować wierności Panu Bogu. Tylko napełniony Tobą będę mógł odważnie podjąć nawet krzyż. Bądź ze mną w tajemnicach bolesnych, abym od Jezusa uczył się miłości aż do końca.

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Ty wiesz, Panie Jezu, po co przyszedłeś na ziemię: dla zbawienia każdego człowieka. Całe Twoje życie temu było podporządkowane: zarówno wtedy, gdy żyłeś w ukryciu w Nazarecie, jak i wtedy, gdy w mocy Ducha Świętego przemierzałeś galilejskie drogi. Czynisz to i teraz, gdy anioł z nieba musi Cię umacniać przed podjęciem męki. Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!

2. Biczowanie Pana Jezusa

Z Twoich ran, Panie Jezu, zaczyna płynąć Twa Najświętsza krew. Jest ona na obmycie nas z brudu grzechu. Jest ona ceną naszego zbawienia. Z każdym uderzeniem bicza otwierają się nowe zdroje, z których obficie wylewa się krew na oczyszczenie naszych sumień. Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Tyle kolców wbija się w Twoją głowę, Panie Jezu. Tyle nowych ran, jakby było ich ciągle za mało. Tyle ran, bo tyle naszych grzechów. Ale nie bronisz się przed cierniową koroną, aby tylko ukazać nam ohydę grzechu i objawić nieskończone miłosierdzie Ojca. Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!

4. Pan Jezus niesie krzyż na Kalwarię

Ciężar krzyża przytłacza Cię do ziemi, Panie Jezu. W tym krzyżu przytulasz do swego Najświętszego Serca każdego człowieka. Zajmujesz się nami jak dobry Samarytanin. Wzrusza Cię do głębi to, jak bardzo jesteśmy poranieni przez grzech. Niesiesz nas do domu swego Ojca. Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!

5. Pan Jezus umiera na krzyżu

Gwoździe rozrywają Ci ręce i nogi, Panie Jezu. Twoje serce przeszywa włócznia. W ten sposób otwierasz niewyczerpane źródło miłości, która spływa na każdego człowieka, na mnie.

Swoją śmiercią otwierasz mi w pełni dostęp do obietnicy: jestem dziedzicem życia wiecznego! Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!

Modlitwa końcowa:

Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś moją mocą. Dziękuję Ci za miłość, którą wlewasz w moje serce. Dziękuję, że uzdalniasz mnie do miłowania nawet wtedy, gdy spotykam się z nienawiścią.