konfesjonał

Prośba o łaskę dobrej spowiedzi i szczerego nawrócenia

Boże miłosierny, błagam Cię o pomoc w utrapieniach, które przeżywam, pragnę uczynić wszystko, co w mojej mocy, aby Twoja łaska, którą hojnie obdarzasz wszystkich uciekających się do Ciebie, przyniosła dobre owoce w moim życiu.

Dopomóż mi uświadomić sobie moje grzechy i zaniedbania. Wzbudź we mnie prawdziwy żal za zło popełnione i brak wiary w Ciebie. Dopomóż mi wyznać grzechy, których bardzo się wstydzę.

Dodaj mi sił, abym naprawił/a/ popełnione zło, zwłaszcza krzywdy wyrządzone bliźnim, abym brak miłości wynagrodził/a/ dobrymi czynami. Niech Jezus Chrystus będzie moją Drogą, Prawdą i Życiem, które napełni mnie radością. Amen.