Karuk

21. Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami.
22. Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego.
23. Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce, i oddal długotrwały smutek od siebie; bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku.
24. Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość.
25. Gdy serce pogodne – dobry apetyt, zatroszczy się ono o pokarmy.

Syr 30, 21-25