Radość Bożego Narodzenia prowadzi nas do Betlejem,
do adoracji Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa.
On prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek,
obdarza nas nieustannie miłością i pokojem.
Jego przyjście rozprasza wszelkie mroki życia, smutku i rozpaczy.
Życzę, abyśmy wszyscy doznali miłości Jego serca,
które bije dla każdego z nas. Niech On to sprawi,
by w życiu każdego z nas dokonał się cud betlejemskiej nocy,
cud zachwytu nad życiem i nieustannego rodzenia się do życia.
Maryja, Święta Bożą Rodzicielka, niech ustawicznie wspiera
nas wszystkich swoimi modlitwami przed Bogiem.

o. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PRZEORA JASNEJ GÓRY

Życzenia przeora Jasnej Góry o. Samuela Pacholskiego na Boże Narodzenie 2020 r.
Drodzy Pielgrzymi, Dobrodzieje i Przyjaciele Jasnej Góry!

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9,1-2)

Wielka wdzięczność i uwielbienie Boga przenikają nasze umysły i serca za dar Bożego Syna, który rodzi się pośród nas pokorny i słaby, aby nas odkupić. Tą radością chcemy się dzielić i nieść ją całemu światu z Jasnej Góry, gdzie w bliskości Matki Zbawiciela jeszcze bardziej doświadczamy, jak Bóg nas miłuje, prowadząc Kościół i nasz Naród przez serce Maryi do Jej Syna, Światłości prawdziwej.

Niech pośród ciemności tego świata, lęku, bólu i konfliktów, zwycięży w nas i pośród nas radość Bożego Narodzenia. Niech dar pokoju i łaski płynącej od Bożej Dzieciny napełni nas wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra i budowaniu jedności. Do każdego z nas niech dotrze Boże orędzie z Betlejem: «Nie bójcie się!”. Dzielmy więc wspólnie radość Ewangelii: Bóg nas kocha! Umiłował nas tak bardzo, że dał swego Syna, jako naszego Brata i Zbawcę, jako Światło w naszych ciemnościach.

Jasna Góra promienieje Światłością Narodzin Chrystusa i staje się miejscem wdzięczności. To wdzięczność za dar Bożego Syna oraz każdą osobę, która w rym trudnym czasie pandemii jest dla nas pomocą i oparciem.

Z modlitwą i podziękowaniem przełamujemy się z każdym wigilijnym opłatkiem, prosząc Boga, aby tajemnica narodzenia Jezusa Chrystusa była dla nas wszystkich nieustannym źródłem pokoju, radości oraz mocy łaski Bożej wraz z nadzieją na Nowy Rok.

Z modlitwą, wdzięcznością i darem Bożego błogosławieństwa!

o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry