Stolica Mądrości

[z Księgi Mądrości 9, 1-6]

Boże przodków i Panie miłosierdzia, 
któryś wszystko uczynił swoim słowem 
i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, 
by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, 
by władał światem w świętości i sprawiedliwości 
i w prawości serca sądy sprawował – 
dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, 
i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! 
Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, 
człowiek niemocny i krótkowieczny, 
zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa. 
Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, 
jeśli mu braknie mądrości od Ciebie – za nic będzie poczytany. 

[komentarz]

Maryja Panna lubiła się uczyć i była dobrą uczennicą, która zachowywała w sercu każde dobre słowo; była pełna refleksji na temat Boskich Pism, pełna wszelkiej mądrości. Miała bowiem zostać Matką Słowa i Mądrości Bożej, otwarta na słowo i zdolna wypełnić przepowiadanie, które przekazywane jest ustnie.

Maksym Spowiednik [VII wiek]

[modlitwa]

O Pani moja, Maryjo, Ty jesteś ogrodem mądrości, w którym kwiat nie opada, ani nie więdnie. O piękna Oblubienico, której blask przewyższa piękność słońca, zapalasz w moim sercu lampę mądrości i roztropności. Strzeż mnie i broń!

Hymn Kościoła etiopskiego [XVI wiek]