Pokój

Panie Boże pokoju, któryś stworzył ludzi,
przedmiot Twojej łaskawości,
aby byli współuczestnikami Twej chwały,
błogosławimy Cię i składamy Ci dzięki,
bo zesłałeś nam Jezusa, Twego ukochanego Syna,
uczyniłeś Go w tajemnicy paschalnej
sprawcą naszego zbawienia,
źródłem pokoju i więzią powszechnego braterstwa.
Składamy Ci dzięki za pragnienia, wysiłki i czyny,
które Twój Duch pokoju wzbudził w naszych czasach,
aby nienawiść zastąpić miłością,
nieufność zrozumieniem,
a obojętność solidarnością.
Otwórz jeszcze bardziej nasze umysły i serca
na potrzeby miłości wszystkich naszych braci,
abyśmy się stawali coraz bardziej budowniczymi pokoju.
Pomnij, Ojcze miłosierdzia, na wszystkich,
którzy się trudzą, cierpią i umierają
usiłując nadać światu charakter bardziej braterski.
Niechaj Twoje Królestwo sprawiedliwości,
pokoju i miłości ogarnie ludzi wszystkich ras i języków.
Niech ziemia nasza napełnia się Twoją chwała! Amen.