Boże Narodzenie

Bądź uwielbiony, Jezu, w naszej wspólnocie (rodzinnej, parafialnej), za obfitość łask, którymi nas obdarzasz, za wielkość i dobroć serc członków tworzących tę wspólnotę. Miej nas wszystkich w swojej opiece.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu…

Wszechmogący i niewidzialny Boże,Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście Chrystusa, który jest światłością, prosimy, zwróć ku nam pogodne oblicze i spraw, abyśmy godnie wysławiali niezwykłą tajemnicę narodzin Twojego Jedynego Syna. Amen.