Jezus

Panie Jezu, Ty jesteś portem spokojnym
dla wszystkich, którymi miotają fale życia.
Ty dajesz nadzieję tym, którzy rozpaczają.
Ty jesteś zdrowiem dla chorych,
podporą nędzarzy, przewodnikiem ślepców.
Ty jesteś wsparciem dla znużonych.
Niech i ja otrzymam odpocznienie z tymi,
którzy wyznają i czczą Twe chwalebne Imię.

Sewer z Tracji (zm. ok. 304)