Papież Franciszek

O Jezu, Królu i Panie Kościoła,
w Twojej obecności odnawiam moją bezwarunkową więź
z Twoim namiestnikiem na ziemi, Papieżem.
W Jego osobie chciałeś ukazać nam pewną
i bezpieczną drogę,
którą powinniśmy podążać wśród zamętu,
niepewności i niepokoju.
Mocno wierzę, że za Jego pośrednictwem,
kierujesz nami, uczysz nas i uświęcasz
oraz że z Nim, naszym Pasterzem,
budujemy prawdziwy Kościół:
jeden, święty, powszechny i apostolski.
Naucz mnie kochać Papieża, żyć Jego nauczaniem i je głosić.
Czuwaj nad Jego życiem,
oświecaj Jego umysł,
umacniaj Jego ducha,
broń Go przed obmową i ludzką złością.
Uspokój niszczące wiatry nieposłuszeństwa
i niewierności,
i spraw, by Twój Kościół zjednoczył się wokół
Jego osoby,
silną wiarą i działaniem,
i stał się w ten sposób narzędziem Twojego zbawienia.
Amen.