Judasz

Czyżbym ja, Rabbi?”.

Judaszem jestem ja, ty też? Dobrze jest to uznać, by nie odejść w ciemność, ale prosić o miłosierdzie jak św. Piotr, który też zdradził. Mając świadomość, jak wiele Jezus mi przebaczył, chciałbym nieść przebaczenie innym i akceptować moje „oplute” życie, w którym musi się wypełnić misja sługi Jahwe.

O. Stanisław Jarosz OSPPE