Boże mój i Panie,
pod koniec tego dnia przychodzę do Ciebie,
bo całym sercem kocham Ciebie, Panie,
i żałuję, że obraziłem Ciebie,
Dobro moje największe.
Oczyść mnie Krwią Jezusa!
Przepraszam Cię za me grzechy
i chcę się poprawić. Pomóż mi!
Daj mi łaskę czynienia pokuty.
Nie zamykaj przede mną Serca swego, Jezu,
w Nim bowiem tylko odpoczynek znajdę.
Nie dozwól mi odejść od Twojej miłości.
Ukryj mnie w ranie Serca swego i spraw,
by serce moje i serca wszystkich ludzi
były czyste i Tobie miłe.
Spraw, bym do grzechów nigdy nie powracał
i całym sercem Ciebie umiłował.
Duchu Święty, który jesteś miłością,
rozpal me serce żarem Twej miłości.
Boże, Ty jesteś moim celem.
Spraw, bym duszą i ciałem Tobie się oddawał.
Po wszystkie czasy chcę jedno powtarzać:
Niech Twoja wola zawsze się we mnie dzieje!
Spokojnej nocy niech nam udzieli
Wszechmogący Bóg
Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.