Prosimy Cię, Panie i Władco,
bądź naszą pomocą i naszym Opiekunem.
Zbaw pośród nas uciśnionych,
pokornym okaż miłosierdzie.

Podnieś tych, co upadli,
okaż Twoje oblicze ludziom żyjącym w nędzy.
Racz uzdrowić chorych i słabych
i sprowadź zagubionych spośród Twojego ludu.

Prosimy Cię, Ojcze miłosierny,
przebacz nam grzechy,
odpuść nasze winy i braki.
Kieruj naszymi krokami,
abyśmy chodzili w świętości serca
i czynili to, co jest dobre
i miłe Twoim oczom.

Tak, Ojcze, niech nam świeci
blask Twego oblicza.
Ochraniaj nas Twoją wszechpotężną ręką,
daj zgodę i pokój nam
i wszystkim ludziom na ziemi.

Tylko Ty możesz tego dokonać
i udzielić nam jeszcze więcej dobra.
Niech wszystkie narody poznają,
żeś tylko Ty jest Bogiem
i że Jezus Chrystus jest Twoim Synem,
a my Twoim ludem.

Św. Klemens I, papież (zm. ok. 100)