27 lipca 2016 r., w godzinach wieczornych, wyruszyła z Wągrowca pielgrzymka na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Było to kulminacyjne wydarzenie w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. 58.osobowa grupa, pod przewodnictwem Ojca Piotra z wągrowieckiego klasztoru Paulinów, wyruszyła do Jasnogórskiej Pani, aby wspólnie z papieżem dziękować za ten wspaniały jubileusz.

Mimo padającego podczas jazdy deszczu, panowała w grupie ogromna radość ze zbliżającego się spotkania. Podróż minęła szybko i około 2:30 w nocy, pielgrzymi znaleźli się w pobliżu Jasnej Góry. Dzięki staraniom Ojców Paulinów mieliśmy wejściówki na najlepiej usytuowany – biały sektor.
Wreszcie upragniony moment – wejście bezpośrednio pod jasnogórskie wały. Dopiero teraz można było trochę odpocząć. W czasie oczekiwania na rozpoczęcie uroczystości odmawiany był między innymi różaniec, który prowadził dobrze nam znany Ojciec Bartłomiej.
Po kilku godzinach oczekiwań pojawił się owacyjnie witany Ojciec Święty. Wzruszający moment osobistej modlitwy papieża przed Cudownym Obrazem można było obserwować na telebimach. Później rozpoczęła się msza święta. Uczestnicy w skupieniu słuchali słów Namiestnika Chrystusa, przerywając je od czasu do czasu oklaskami. Jeszcze długo po zakończeniu mszy świętej atmosfera na placu była podniosła i pełna radości. Bardzo miłym zaskoczeniem dla wiernych był dwukrotny przelot papieża śmigłowcem nad jasnogórskimi błoniami. Podczas wydarzenia nawiązywały się nowe znajomości – często z osobami z odległych stron kraju.
Uroczystość dobiegła końca, żal było opuszczać to miejsce – ale trzeba było wracać do domu, do swoich rodzin, aby podzielić się wrażeniami. Dziękujemy Ojcom Paulinom za zorganizowanie pielgrzymki na tak ważne wydarzenie. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Ojcowi Piotrowi za bezpośrednią nad nami opiekę – nie tylko duchową.

uczestnicy pielgrzymki