Jasna Góra trwa w ogólnokościelnej modlitwie o ustanie epidemii rozprzestrzeniania się koronawirusa. Paulini zachęcają do łączenia się z Jasną Górą on-line.

Szczególna modlitwa zanoszona jest codziennie podczas Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00. Od 10 marca, podczas wieczornej modlitwy, śpiewane są Suplikacje – czyli wołanie – „od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie”, z błaganiem o oddalenie epidemii koronawirusa. „Prosimy wszystkich wiernych o włączanie się we wspólną modlitwę w godzinie Apelu, łącząc się z Jasną Górą przez dostępne środki przekazu” – zachęca kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak /codzienne Apele Jasnogórskie można odsłuchać na stronie www.jasnagora.com/.

Od 13 marca w Kaplicy Matki Bożej o godz. 20.00 odprawiana jest specjalna Msza św. o zaprzestanie epidemii koronawirusa. Transmitowana jest przez YouTube na kanale Jasnej Góry. Od poniedziałku do piątku ta Eucharystia transmitowana jest w telewizji, na ogólnopolskim programie TVP3. Codzienną Eucharystię transmituje także Radio Jasna Góra. Transmisje są dostępne również na stronach internetowych: www.jasnagora.pl i episkopat.pl, o czym poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Media zainteresowane otrzymaniem sygnału mogą pisać na adres: it@jasnagora.pl.

„Zachęcam do łączenia się z Jasną Górą, do modlitwy, do duchowej obecności przed Cudownym Obrazem Matki Bożej” – powiedział o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Telewizja Trwam codziennie, od poniedziałku do soboty, transmituje Msze św. z Kaplicy Matki Bożej o godz. 13.30.

Informacje o godzinach Mszy św. przy Ołtarzu Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze dostępne są pod adresem www.jasnagora.com/plandnia.

„Przez wstawiennictwo Królowej Polski błagajmy Boga o zmiłowanie nad nami – wzywa przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra – Zachęcamy wszystkich wierzących do wspólnej modlitwy, do łączności duchowej przez media, do łączenia się z Jasną Górą, do duchowej obecności przed obliczem Matki Bożej”.

„Apel Jasnogórski chcemy uczynić pacierzem błagalnym za naszą Ojczyznę – podkreśla o. przeor – Będzie to nasz konkretny dar duchowy dla tych, którzy zmagają się z chorobą, którzy są odpowiedzialni za to, by naszą Ojczyznę uchronić od epidemii, ale też jest modlitwą o to, byśmy my sami w tych zmaganiach umieli patrzeć z nadzieją”.

„Ufamy, że Bóg wysłucha naszej modlitwy. Przede wszystkim modlimy się za siebie nawzajem, żeby w tej trudnej sytuacji nie poddać się jakiejś panice, ale z ufnością patrzeć w przyszłość i Bogu zawierzyć nasz los. Modlimy się też z nadzieją, że ta trudna sytuacja ustąpi. Modlimy się o nadzieję dla całego świata, dla nas samych” – mówi przeor Jasnej Góry.

Apel Jasnogórski o godz. 21.00 jest transmitowany przez różne środki przekazu. To sprawia, że jest on modlitwą najbardziej jednoczącą Polaków, i dającą szansę na duchową łączność milionom wiernych. „Chcemy, by Jasna Góra była miejscem dającym nadzieję” – podkreśla o. przeor.

„Dzięki mediom możemy trwać na modlitwie. Dzięki przekazowi telewizyjnemu i internetowemu ludzie, którzy są w domach, mogą być duchowo obecni na Jasnej Górze – mówi o. przeor – Według mnie to jest wielki skarb na ten trudny dla nas czas, że i udział w Apelu Jasnogórskim, i łączenie się z Jasną Górą on-line podczas innych nabożeństw, które są w Kaplicy Matki Bożej, staje się wielkim dobrodziejstwem dla tych, którzy chcą trwać na modlitwie. To jest też wielka nasza siła i nadzieja we wspólnej modlitwie, w tym wspólnym trwaniu przed Panem, w tym zawierzaniu Maryi tej trudnej sytuacji, w której też musimy umieć się odnaleźć”.

W czasie panującej „terapii szokowej” paulini zachęcają wiernych do duchowej łączności z sanktuarium oraz korzystania z transmisji internetowych na kanale Youtube Jasnej Góry, za pośrednictwem Radia Jasna Góra oraz jasnogórskich stron internetowych: www.jasnagora.pl oraz www.jasnagora.com.

Jasna Góra nie jest zamknięta dla indywidualnych wiernych, jednak wstęp do Kaplicy Matki Bożej na liturgię ograniczony jest do 50 osób. Msze święte i nabożeństwa, a także sakrament pokuty i pojednania, sprawowane są według stałego rytmu.

Paulini włączają się jednak w apele służb o zachowanie odpowiedzialności i rozsądku oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wprowadzone zostały prewencyjne środki ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Znak pokoju na Mszach św. przekazywany jest poprzez skinienie głowy, jest możliwość przyjęcia Komunii świętej na rękę, wszystkie kropielnice są opróżnione z wody święconej, na kratach konfesjonałów założone zostały folie. Zamknięte są muzea jasnogórskie. Odwołane zostały wszystkie pielgrzymki grup zorganizowanych.

„Jasna Góra podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa dla pielgrzymów, pracowników i paulinów” – zapewnia kustosz sanktuarium o. Waldemar Pastusiak. Stosując się do rozporządzeń organów państwowych, do Kaplicy Matki Bożej może wejść jednorazowo do 50 osób. Wejście zarówno do Kaplicy, jak i bazyliki, jest możliwe tylko przez główne drzwi bazylikowe. Brama Papieska czynna jest tylko w godz. od 8.00 do 16.00 /do odwołania/. Nad porządkiem czuwają jasnogórskie służby.

„Zdrowie i bezpieczeństwo pielgrzymów są dla nas najważniejsze” – zapewnia o. Pastusiak.

Aktualne informacje o sytuacji na Jasnej Górze podają: Radio Jasna Góra, jasnogórski Twitter @JasnaGoraNews oraz Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Na podstawie relacji o. Stanisława Tomonia – Biuro Prasowe Jasnej Góry – 18.03.2020 r.