Serce Jezusa

Odczytując te obowiązki, spełniaj je wewnętrznymi aktami
i postanowieniami i zwracaj uwagę na stosowne okazje.
Wszystkie rozumne stworzenia winne są Jezusowemu Sercu:
znajomość i wiarę,
nadzieję i zaufanie,
miłość i ukochanie,
bojaźń i szacunek,
pobożność i posłuszeństwo,
gościnę i uweselenie,
pragnienia, których Ono jest przedmiotem,
uciekanie się do Niego, aby Ono mogło uciekać się
do nas i mogło w nas spoczywać,
nasze w Nim spoczywanie, pożądanie, smakowanie,
pragnienie przypodobania się Jemu,
hołdy błagań, wzywanie i modlitwę, obronę,
chwalenie i wysławianie,
pamięć na Jego dobrodziejstwa,
dziękczynienie,
hojność wobec Niego i ze względu na Nie,
współczucie w cierpieniach przeszłych i obecnych,
życie, wolność, nasze serca i całych siebie.

O. Kasper Drużbicki SJ (zm. 1662)