Serce na niebie

Wszechmogący wieczny Boże, Ojcze Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który w swej dobroci świecisz słońcem
nad dobrymi i złymi, przychyl się ku naszym prośbom
o panowanie Twojej miłości w naszym świecie, tej miłości,
którą nam przyniósł Jezus, Twój Syn, a nasz Zbawiciel.
Niech ta miłość ogarnie każde ludzkie serce, umysły,
wole i pragnienia ludzi, ich postanowienia i czyny!
Niech miłość przynagla każdego z nas do wyjścia z siebie,
z nałogu, błędu i zaniedbania, a skłoni nas do niesienia
innym współczucia i pomocy.
Niech Twoja miłość w nas i przez nas dociera wszędzie
tam, gdzie ludzie jej potrzebują, i niech przenika wszystkie
środowiska i wspólnoty, budząc wszędzie dobroć i miłosierdzie.
Boże i Ojcze nasz! Tyś stworzył człowieka na obraz swój,
a Ty jesteś Miłością.
Spraw łaskawie, abyśmy przyjmując dar Twojej miłości
upodabniali się do Ciebie i razem z Tobą czynili dobro
w naszym świecie spragnionym miłości, dobroci, miłosierdzia,
przebaczenia i wszystkich owoców Ducha Świętego. Amen.