Wilhelm z St. Thierry

Panie, Boże serca mojego
i Skarbie mój na wieki!

Ty jesteś wszystkim, czego ja pragnę.
Tyś celem, do którego dąży poryw mojej duszy.

Od dawna, Panie, jestem na tej drodze,
po której wiara ma dąży do Ciebie.

Od dawna nakazałem sobie
oczyszczać co dzień moje serce,
abym mógł Ciebie widzieć, kontemplować.

Czyniąc to, Panie, już się postarzałem,
a jeszcze jakbym tego nie rozpoczął…

Wilhelm z klasztoru St. Thierry (zm. 1148)