Maryja

Witaj nam, Bogarodzico Maryjo! Tyś w świętym dziewiczym łonie ogarnęła Nieogarnionego. Dzięki Tobie wielbimy Trójcę Świętą, dzięki Tobie radują się aniołowie i archaniołowie, dzięki Tobie pierzchają złe moce, dzięki Tobie ludy zwracają się do pokuty. Dzięki Tobie Jednorodzony Syn Boży zajaśniał jako światło tym, „co w mroku i cieniu śmierci mieszkają”, dzięki Tobie apostołowie głosili zbawienie narodom, dzięki Tobie królowie królują za sprawą Trójcy Świętej!