Wielki Post

Przez czterdzieści dni pościł Chrystus Pan (Mt 4, 2), Mojżesz (Wj 34, 28) i Eliasz (3Krl 19, 8). Dali oni wzór Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i pogłębiania życia religijnego. Czas ten służy duchowemu przygotowaniu się do uroczystego obchodu świąt wielkanocnych. Program dla tej pracy podaje prefacja wielkopostna: „Boże, Ty pozwalasz swoim wiernym, co roku z oczyszczoną duszą oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego”. Wielki Post, to czas nawrócenia, czas Bożego miłosierdzia, czas ożywienia życia religijnego, czas walki z wadami, grzechami i mocami zła, czas zbliżania się do Chrystusa.