Szarytki

Panie Boże spraw, aby misjonarze przekuwali w czyn święte uczucia, które wzbudzasz w ich sercach.
Pomnóż owoce ich pracy dla zbawienia dusz. Błogosław dziełu do którego ich posłałeś. Wzmocnij tych, którzy są zmęczeni. Bądź ich ostoją w ciężkich chwilach i zapłatą za codzienny trud głoszeni
a Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.