Zesłanie

Duchu Święty, który zstąpiłeś w zaraniu Kościoła na Apostołów i wiernych, aby ich rozum oświecić, serca zapalić i w wierze utwierdzić, a życie ich uświęcić, błagamy Cię, bądź też z nami.

Napełnij nas darami Twoimi, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadku, rządź nami według Twej mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie i jedności świętej jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. Amen.