Trójca Święta

Ojcze niebieski,
niech nas utrzymuje Twoja wszechmocna ręka!
Jezu, Synu Boży,
niech nas poucza Twoja mądrość!
Duchu Święty,
niech nas rozpala Twoja miłość!

Święty, Trójjedyny Boże,
daj, byśmy w chwale niebieskiej
oglądali to, co teraz wyznajemy,
w co teraz wierzymy,
co już teraz miłujemy
z Twojego daru. Amen.