MB

Ty umiałaś przyjąć Ducha Świętego całą duszą otwartą.
Ty Go przyjęłaś przez wiarę, boś uwierzyła w Jego cudowne działanie w Twoim łonie.
Ty Go przyjęłaś przez wydanie się całej Twojej istoty, przez powierzenie się potędze Jego miłości.
Ty Go przyjęłaś przez czynną współpracę z Nim w miłości zbawczego wcielenia.
Ty nie przestałaś przyjmować Go przez całe swe życie, słuchając Jego tajemniczego głosu i idąc za Jego natchnieniami.
Naucz nas przyjmować Ducha tak, jak Ty Go przyjmowałaś.
Pomóż nam słuchać Go w tajni naszego serca, przyjmować Jego wskazania i rady.
Ukaż nam drogę uległości Jego nauce i współpracy w Jego dziele.
Pragniemy, jak Ty przyjmować pełną miarą Ducha Świętego i nic nie tracić z Jego przyjścia do nas.
Pobudzaj nasze pragnienie przyjęcia wszystkiego, co On zechce nam dać, i udziel nam Twojej radości z tego, że wszystko pozwalamy zagarnąć Duchowi Świętemu, że wszystko wydajemy w moc Jego miłości.