Ostrobramska

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, fragment inwokacji

Od wewnętrznej strony Ostrej Bramy mieści się kaplica, która kryje najpiękniejszy klejnot, skarb mieszkańców miasta i całego świata katolickiego- słynący cudami obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Autor oraz rok powstania obrazu Madonny Wileńskiej nie są dokładnie znane, obecnie przyjmuje się początek XVII wieku. Został on namalowany na deskach dębowych temperą, później pokryto go warstwą farby olejnej. Niewątpliwie jest to wielki Dar od Boga miastu i jego mieszkańcom. Dar za wytrwałość, miłość i wiarę w ciągu tylu wieków wielkich prób. Obecnie głowę Matki Boskiej Ostrobramskiej zdobią dawne korony: barokowa (XVII w.), która symbolizuje Królową Niebios oraz rokokowa ( XVIII w.) – symbolizująca Królową Polski. Wyrazem wdzięczności Najświętszej Panience za doznane łaski są składane przez wiernych różnej postaci złote, pozłacane oraz srebrne wota, które umieszczane są wewnątrz kaplicy. Z tyłu na prawym filarze jest plakietka z napisem „Dzięki Ci Matko za Wilno” ofiarowana przez Józefa Piłsudskiego.

Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki na Litwę we wrześniu 1993 roku modlił się u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej i ofiarował Jej złotą różę i sznur pięknych pereł.

Ostra Brama jest kościołem pod otwartym niebem. Przechodnie wyciszają się tutaj, wierni żarliwie powtarzają od wieków wciąż te same słowa:

Matko Miłosierdzia – pod Twoją Obronę uciekamy się”,

są one wypisane w języku łacińskim na wewnętrznej fasadzie kaplicy –

Mater Misericordiae- sub Tuum praesidium confugimus”.

Bardzo silne są też związki św. Jana Pawła II z Ostrą Bramą:
“W momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy” (6 września 1993 r.); “Niedługo po tym, jak niezbadanym wyrokiem Bożym zostałem wybrany na Stolicę Piotrową, udałem się do litewskiej kaplicy Matki Miłosierdzia w podziemiach Bazyliki Watykańskiej. I tam, u stóp Najświętszej Dziewicy, modliłem się za was wszystkich” (8 września 1993 r.).
Opiece Matki Miłosierdzia św. Jan Paweł II przypisuje uratowanie z zamachu z 13 maja 1981 r.: “Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza: «Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (…) Jak mnie (…) do zdrowia powróciłaś cudem!». Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał…” (13 maja 1994 r.).