MB

Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna.
To Serce, włócznią przebite na krzyżu,
stało się źródłem życia i świętości dla wszystkich.
Przybliżaj do Boskiego Serca
osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to –
posłuszne aż do śmierci – jest przebłaganiem
za grzechy nasze.
Niech będzie również źródłem wszelkiej pociechy
dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących.
Niech, o Matko, za Twoim pośrednictwem,
Serce Odkupiciela nie przestaje być na polskiej ziemi
Królem serc wszystkich i celem ich,
aby wszyscy „czerpali z Jego pełności”.

Św. Jan Paweł II