Wielkanoc

Szukacie Jezusa
z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. (…) jak wam powiedział”.

Może szukam Jezusa tylko wzrokiem, rozumem, a serce jest smutne. Czasem trzeba zobaczyć pusty grób, by przypomnieć sobie, co powiedział, i wejść w przestrzeń wiary. Dlatego chcę się zatrzymać nad Jego słowem. Przypomnij mi, Panie, co powiedziałeś.

ks. Wacław Grądalski

O głębokie przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla nas wszystkich

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”. 
Bo śmierć nie ma ostatniego słowa tam, gdzie króluje Bóg, który jest samym życiem! Zmartwychwstał Pan, by ostatecznie rozprawić się ze śmiercią, cierpieniem, złem.
I choć tych darów będziemy mogli zakosztować dopiero w niebie, już dziś radość może być naszym udziałem.

ks. Krzysztof Gołąbek SAC

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo