Wybór św. Macieja daje okazję do zaprezentowania idealnego działania w Kościele. Z jednej strony zakłada ono pełne zaufanie Duchowi Świętemu. On wie najlepiej, czego w danym momencie potrzebuje wspólnota Jezusa Chrystusa. To On wskazuje na tego, który ma uzupełnić kolegium apostołów, aby było dla nas jasne, że źródła Kościoła są nadprzyrodzone. Widzimy Ducha, który kontynuuje misję Syn Bożego: Jezus w czasie swej ziemskiej pielgrzymki wybrał sobie apostołów, a po Jego wniebowstąpieniu i zdradzie Judasza wyboru dokonuje Trzecia Osoba Trójcy Świętej.

Jednocześnie Dzieje Apostolskie pokazują apostołów nie jako biernie oczekujących na wyroki Boga, lecz jako współpracujących z Bożą łaską. To oni zastanawiają się nad kryterium dopuszczającym do wyboru i dochodzą do wniosku, że musi to być osobista znajomość Chrystusa: „Są wśród nas tacy, którzy nam towarzyszyli przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, gdy został zabrany spośród nas do nieba”; to oni też dokonują wstępnej selekcji kandydatów (przedstawiając Józefa i Macieja). Wiedzą, że Bóg potrzebuje ich aktywności, zaangażowania wszystkich sił i talentów. Wybór Macieja pokazuje, że nie stoi to w sprzeczności z postawą absolutnego zaufania w kierownictwo Ducha Świętego.

ks. Marek Dobrzeniecki

Ks. Marek Dobrzeniecki, doktor filozofii (Uniwersytet we Fryburgu), wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie; pracuje w parafii św. Stanisława Kostki – sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu.