Oby udało mi się odnaleźć Ciebie,
Matko Pana,
Obyś zmiłowała się nade mną,
Najświętsza,
Obyś w mym zagubieniu mnie osłoniła,
Nieskalana,
Obyś w mej trwodze mnie przyjęła,
Błogosławiona.

Św. Grzegorz z Nareku