Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi.
Wypełnij naszą pustkę. Oczyść nas z pychy.
Pogłębiaj naszą pokorę.
Gaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie tak, jak Ty nas widzisz,
w prawdzie i miłości.
Daj, byśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś,
i byli szczęśliwi według słowa Twego:
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.