Maryja jest Matką Boga, aby wszystko otrzymać – jest Matką ludzi, aby wszystko dać.

Jacques B. Bossuet

Radością dla nas wszystkich stało się obdarowanie Maryi przez Boga tak wieloma darami. Ona, łaskawa, wszystko, cokolwiek otrzyma od Niego, , przeznaczyła na służbę dla wszystkich. To dzięki Niej i poprzez Nią otrzymaliśmy i ciągle otrzymujemy od Boga wiele łask. Maryja jest dla nas nieustannie i niezmiennie łaskawą Panią.

Ave Maria

Matko-Dziewico! – czczą Ciebie
I ludzie grzeszni na ziemi.
I święci Pańscy na niebie:
Tyś najświętsza między niemi!

Twa pomoc dzielna,
I z każdą dobą
Wszyscy wołają:
„Zdrowaś, Maryjo!
Tyś łaski pełna;
Pan z Tobą!”

Jak w bladych gwiazdek koronie
Zaranna gwiazda blask leje,
Tak w dziewic wybranych gronie
Twoja niewinność jaśnieje.
Maryjo! Panną nazwana,
Twe imię piekło zwycięża:
Gdyż pierwszych ludzi nadzieje
Wypełnić – byłaś wybrana,
I zdeptałaś głowę węża!

O Perło Syjona!
Wołamy ze łzami,
„Tyś błogosławiona
Między niewiastami!”

Bóg chcąc spełnić przyrzeczenie
Rodzicom naszym nadane,
Rzucił na ziemię spojrzenie
I Twe łono nieskalane
Wybrał sobie na mieszkanie.
Nad wszystkich wyniesionaś była!
Spełniła się tajemnica
Niezmierzona, niepojęta!
Duchem Świętym – Dziewica
Była poczęta!
I Boga-Człeka zrodziła!

I umęczony,
Odkupił nas od złego:
„Jezus błogosławiony
Owoc żywota Twego”

„O Matko Boża, Święta Maryjo!”
Prosimy:
„Módl się za nami!”
Twa łaska słynie!
„Módl się za nami,
Grzesznymi
Teraz
I w śmierci naszej godzinie!” –
Amen!

Apollo Nałęcz-Korzeniowski (1820-1869)