Święta Trójco, Jedyny Boże

Nie widzą Ciebie moje oczy,
Nie słyszą Ciebie moje uszy,
A jesteś światłem w mej pomroczy
I jesteś śpiewem w mojej duszy.

Leopold Staff

Nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie pozwala, aby człowiek służył komukolwiek innemu. Obdarowując obficie, hojną ręką rozdając łaski, oczekuje w zamian pełnego oddania człowieka. Nie można stawiać Go na równi z kimkolwiek. Jest Bogiem jedynym. Gdy na tron życia człowiek spróbuje wprowadzić jakąkolwiek inną wartość, zdradza Boga. On jest Jeden. Nie ma bogów ani bożków, którzy mogliby Go zastąpić. (…) Tylko w Bogu można odnaleźć i uzyskać świętość. (…)

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Trzy Osoby różniące się między sobą, są złączone najbardziej wewnętrzną jednością, są Jedynym Bogiem. (…)

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Przebacz tułaczki bez Ciebie, poszukiwanie wygodniejszych dróg, wszelkie zwątpienia, brak nadziei i miłości. Ty, Jedyny nasz Boże, Jedyny Ojcze i Synu, i Duchu Święty – zmiłuj się nad nami.

MODLITWA CORANNA

(fragment)

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Ranny promyk przez szpary okiennic przebłądził.
Nowe kółko w różańcu życia, nowy dzień połykam,
Nowy dzień, za który Ty będziesz mię sądził.

Dziś dałeś pogodę słoneczną, wczoraj było chmurno:
Lubię, gdy targasz wiatrem lipy wyświechtane,
Bo siłę wielką widzę. Widzę, że nie byle kto mym Panem.
Dzięki Ci, żem się mędrszym zbudził dziś, niż wczoraj usnął.

Jeśli wczoraj było słońce, a dziś słota,
Ustrzeż mię deszczu zwątpień – proszę na kolanach.
Pragnę, by dzień ten, choć chmurny, był kółkiem ze złota –
Amen.

Czesław Janczarski (1911-1971)