Aniele, Stróżu mój,
który zawsze wpatrujesz się w oblicze Boże
i chcesz abym, z tobą przebywał kiedyś w niebie ;
proszę, wyjednaj mi u Boga przebaczenie, że
tyle razy byłem głuchy na Twe rady, że
grzeszyłem w Twojej obecności i że tak mało
pamiętam o Twojej bliskości.

Bł. Jakub Alberione