Trzeba, abyśmy w naszą wiarę stale włączali tę prawdę o aniołach, byśmy się modlili do nich, skoro Bóg nam ich dał jako Opiekunów i Stróżów, żebyśmy szukali ich opieki i pomocy. Jest to szczególnie ważne dla umysłowości współczesnej, która jak gdyby „zgubiła” tę prawdę o stworzeniu niewidzialnym, o świecie czystych duchów stworzonych przez Boga. Jest to szczególnie ważne dla nas, którzy w tej mentalności się poruszamy; trzeba na nowo odczytać Pismo Święte, trzeba na nowo odczytać słowa samego Chrystusa, ażeby ta wiara odżyła w nas i żebyśmy również mogli łączyć się z liturgią niebiańską wówczas, kiedy sprawujemy naszą ziemską Liturgię Eucharystyczną, zwłaszcza w momencie Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej, tego trzykrotnego: „Święty, Święty, Święty…”.

Św. Jan Paweł II