Budząc się ze snu wejdziesz w Najświętsze Serce Jezusa i poświęcisz Mu swe ciało, duszę, serce i wszystko, czym jesteś, żeby się nimi posługiwać już tylko dla Jego miłości i chwały.

św. Małgorzata Maria Alacoque, Pisane sercem.