Błogosławię Ci, Panie,
za słońce,
drzewa, kwiaty,
ptaki rozśpiewane,
za roześmiane twarze dzieci,
za serce,
co przestrzenią stęsknioną do mnie leci
wiśnią czerwoną.

I za muzykę z łezką,
za serce moje
jak dzwon rozkołysane.
Błogosławię Ci, Panie!

Anna Broniek