W tym dniu Kościół oddaje cześć Maryi jako Królowej Aniołów. Matka Boża podczas swojego ziemskiego życia wielokrotnie doświadczała obecności duchów niebieskich. Archanioł Gabriel, który zwiastował Jej, że zostanie Matką Syna Bożego, należał do jednego z chórów anielskich. Ten sam Anioł oznajmił tę tajemnicę św. Józefowi i ostrzegł o niebezpieczeństwie zagrażającym Dzieciątku Jezus ze strony Heroda, wskazał, aby uciekli do Egiptu, i oznajmił mu, kiedy mają powrócić (por. Łk 1, 26-38; Mt 1, 19-21; 2, 13-20).

Obecnie święto to ma charakter patronalny i jest obchodzone uroczyście jedynie w kościołach franciszkańskich. Pierwotny tytuł kościoła Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem brzmiał: Najświętsza Maryja Panna z Doliny Jozafata. Według podania, kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej w VI wieku. Mieli przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie. Za czasów św. Franciszka kapliczka ta nosiła nazwę Matki Bożej Anielskiej . Nie jest wykluczone, że on sam jej taką nazwę dał. Legenda głosi, że słyszano często nad kapliczką głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę. Inna nazwa znana również za czasów św. Franciszka to Porcjunkula. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część. Można to odnieść do samej kapliczki, która była bardzo mała, albo do posesji przy nie leżącej, także niewielkiej.

Szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Anielskiej miał św. Franciszek z Asyżu. Odbudował zrujnowaną kaplicę Matki Bożej w Porcjunkuli, gdzie miały miejsca objawienia anielskie. To miejsce stało się kolebką zakonu braci mniejszych i sióstr klarysek. W 1216 roku, w czasie ekstazy, otrzymał od samego Jezusa odpust Porcjunkuli, zatwierdzony później przez papieża Honoriusza III.

*

ODPUST PORCJUNKULI

Od godz. 12:00 dnia 1. sierpnia do godz. 24:00 2. sierpnia w kościołach parafialnych można uzyskać jeden raz odpust zupełny, tzw. Porcjunkuli.

Warunki:

a) spowiedź i komunia święte;

b) nawiedzenie kościoła i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga;

c) dowolna modlitwa w intencji określonej przez Ojca Świętego, np. Zdrowaś Mario,;

d) ponadto wymaga się, by wykluczyć wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego.

Jeżeli brak tego rodzaju dyspozycji – odpust będzie cząstkowy.

*

Warto wspomnieć, że w 1877 roku, koło sanktuarium Matki Bożej Królowej Aniołów w Gietrzwałdzie, ukazała się Maryja w obecności niebieskich duchów. 28 czerwca Justyna Szafrańska zobaczyła na tle klombu złoty tron, do którego Aniołowie przyprowadzili Najświętszą Dziewicę.

Gdy usiadła, inni dwaj aniołowie przynieśli Dziecię Jezus i posadzili na lewym kolanie Matki Bożej. Jeszcze inni dwaj aniołowie unosili błyszczącą koronę nad głową Madonny. Inny znów anioł przyniósł złote berło i trzymał je w prawej ręce nad koroną.