Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie ludzkie sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie moje potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski, o którą z ufnością proszę (wymienić prośby…). Amen.