Panie Jezu, który wybrałeś ubóstwo
spraw, byśmy mieli oczy i serce otwarte
dla ubogich, byśmy umieli rozpoznawać Ciebie
w nich; w ich pragnieniu, głodzie, samotności
i niepewnościach każdego dnia.
Wzbudź w naszej Rodzinie Wincentyńskiej
jedność, prostotę, pokorę i gorącą miłość,
którą praktykował św. Wincenty a Paulo.
Udziel nam siły, byśmy wierni praktykom
tych cnót, mogli kontemplować Cię i służyć
Ci w osobie ubogich, by kiedyś móc spotkać
się razem w Twoim Królestwie. Amen.