Słodkie Dzieciątko Betlejemskie, spraw, abyśmy całą duszą zanurzyli się w tajemnicy Twego Narodzenia. Wlej w serca ludzi upragniony pokój, który czasem usiłują zdobyć przemocą, a który jedynie Ty możesz dać. Pomóż im coraz głębiej się poznawać i żyć w braterskiej bliskości, jak dzieci jednego Ojca. Objaw im również Twoje piękno, świętość i niewinność. Wzbudź w sercach miłość i wdzięczność za Twą bezgraniczną dobroć. Zjednocz ich w Twoim miłosierdziu. I ześlij nam wszystkim pokój z wysoka. Amen.