Usiłujmy wyróżniać się i odznaczać nie znakami zewnętrznymi, lecz duchem, świętością życia, miłością Boga i bliźniego, silną wiarą, czystą i prawdziwą katolicką nauką, gorliwością,
sumiennym wykonywaniem obowiązków, pracowitością i zręcznością w pracach.

Bł. Jerzy Matulewicz, (O życiu chrześcijanina).