Serce Maryi, Córki Ojca niebieskiego, doprowadź nas do Ojca.
Serce Maryi, Matki Syna Bożego, pojednaj nas z Synem.
Serce Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego, uproś nam pełność darów i owoców Ducha Świętego.
Serce Maryi, Dziewicy Niepokalanej, obdarz nas czystością.
Serce Maryi, Mistrzyni naszej, nauczaj nas.
Serce Maryi, Przewodniczki naszej, prowadź nas.
Serce Maryi, Królowej naszej, rozkazuj nam.
Serce Maryi, Gwiazdy naszej, przyświecaj nam.
Serce Maryi, Lekarki naszej, ulecz nas.
Serce Maryi, Pocieszycielki naszej, pociesz nas.
Serce Maryi, Nadziei naszej, ratuj nas.
Serce Maryi, Ucieczki naszej, Tobie się oddajemy całym sercem.
Serce Maryi, miłością Boga zapal nas, abyśmy Cię kochali w niebie. Amen.

Znak na niebie, s. 156