Zapytany, z czego biorą tak skuteczną moc jego słowa nauczające, zachęcające i karzące, odpowiedział: „Bracie! Człowiek, który przed każdą swoją czynnością zwraca się z modlitwą do Boga i wszystko Jemu dedykuje, we wszystkim znajduje swego Boga. Kiedy chcesz czytać Pismo Święte, powinieneś wznieść swoje serce do Boga, mówiąc: «Panie, ten najniegodniejszy Twój sługa, niegodny jakiegokolwiek dobra, chce wejść w poznanie Twoich skarbów. Niech Ci się spodoba to, abyś tego najniegodniejszego wprowadził w nie i dał mu przez te najświętsze słowa tak bardzo Cię kochać, Panie, Boże mój». Umysł tak nastawiony już przy pierwszym otwarciu książki znajduje swego Boga”!