O Pani moja, o Matko moja!
Tobie oddaję się cały,
a na dowód mego oddania
poświęcam dziś Tobie moje oczy,
uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie.
Skoro więc jestem Twoim,
o dobra Matko, strzeż mnie i broń
jako rzeczy i własności swojej. Amen.

O. Arcangelo Zucchi