Crucis religiosi – ci, którzy wyznają religię Krzyża – tak mówili o sobie pierwsi chrześcijanie. Krzyż jest najcenniejszym dobrem Kościoła. Prawdą jest, że w dniu, w którym krzyż zostanie zapomniany, chrześcijanie ujrzą swój koniec. Całuj krzyż, miej go przy sobie, kładź na biurku, stole – gdzie pracujesz.

Całuj:

– gdy idziesz na spoczynek,

– gdy się budzisz,

– gdy ogarniają cię pokusy!*

Rozważ słowa ks. kard. Stefana Wyszyńskiego:

„ Gdy znikały sztandary i korony, gdy waliły się moce i ustroje – jeden znak nigdy nie znikał z drogi narodu polskiego: znak Krzyża. Nie masz prawdziwej służby narodowi bez poświęcenia, wyrzeczenia się i ofiary, bez gotowości pójścia nawet na krzyż i śmierć na posterunku. Światu potrzeba ratowników odważnych, gotowych przyznać się do krzyża, bo w żadnym innym znaku nie ma zbawienia’’.**

Usłysz słowa dwóch Papieży:

1.„ Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża! Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym’’.***

2. „ Głoszenie Ewangelii będzie się zawsze dokonywało pod znakiem Krzyża – oto, czego muszą się uczyć na nowo uczniowie Jezusa we wszystkich pokoleniach. Krzyż jest i pozostanie znakiem „ Syna Człowieczego’’. W walce z kłamstwem i przemocą prawda i miłość nie mają w gruncie rzeczy żadnej innej broni poza świadectwem cierpienia’’.****

Manifestacje i procesje na cześć Chrystusa Ukrzyżowanego nie starczą i są słomą wobec Chrystusów cierpiących w innych ludziach. Niektórzy całują krzyż Chrystusa, a poniżają żywych Chrystusów, bo w każdym z nas pulsuje żywy Jezus.

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana.

  • Ks. Wojciech Pawelczak, Czytaj, przemyśl, skorzystaj, Poznań 2010.
  • Stefan Kardynał Wyszyński, Narodowi – miłość, WOF Niepokalanów 2003.
  • Jan Paweł II, Homilia 6.06.1997.
  • Joseph Ratzinger Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Jedność Kielce 2011.

Wszystko z Niepokalaną!

Eugeniusz Łukaszewski