Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego w intencjach i na chwałę Najświętszego Serca Jezusa; pragnę uświęcić uderzenia mego serca, moje myśli i uczynki najzwyklejsze, łącząc je z nieskończonymi Jego zasługami, winy zaś moje naprawić, wrzucając je w ognisko Jego Miłości miłosiernej.

O mój Boże! Proszę Cię dla siebie i dla wszystkich mi drogich o łaskę doskonałego spełnienia Twojej świętej woli i przyjmowania dla Twej miłości wszystkich radości i cierpień życia doczesnego, abyśmy mogli złączyć się kiedyś w Niebie na całą wieczność.

Modlitwę tę ułożyła św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza w 1895 r.